Skip to main content

Aandoeningen van de aorta

Aneurysma, stenose, atheromatose of dissectie.
De aorta is de grote lichaamsslagader. Deze vertrekt vanuit het hart, loopt in de borstkas en in de buik, en splitst in het bekken in twee, naar de beide benen. Er bestaan verschillende aandoeningen van de aorta, zoals verwijdingen (aneurysma), vernauwingen (stenose), toeslippingen (door aderverkalking of atheromatose), ontstekingen of zelfs scheuren (dissectie).

SYMPTOMEN

Vaak verlopen afwijkingen van een aorta zonder klachten. Bij een scheur van de aorta kan er pijn optreden, een vernauwde aorta kan hoge bloeddruk of pijnklachten in de armen of benen veroorzaken, wanneer de bloedvoorziening in het gedrang komt

OORZAAK

De oorzaken van aortaproblemen zijn heel divers.

Er bestaan aangeboren afwijkingen aan het bindweefsel, waardoor de aorta over de jaren heen langzaam kan uitzetten, tot er zelfs een risico op scheur bestaat.

Hiernaast kan er aangeboren een “knik” of vernauwing in de aorta aanwezig zijn, een zogenaamde coarctatio aortae.

Zoals in elk bloedvat kan er ook in de aorta aderverkalking optreden. Bij uitgebreide aderverkalking kan verstopping optreden, wat pijnklachten kan geven in de ledematen, omdat de bloedvoorziening in het gedrang komt. Ook kunnen cholesterolplaten of plaques de vaatwand beschadigen en een ulcus of zweer veroorzaken, waarbij er een scheurtje of perforatie van de aorta wand kan optreden.

Belangrijk is om bij aorta aandoeningen altijd het familiaal plaatje in beeld te brengen, zeker wanneer er sprake is van bindweefselaandoeningen en uitzettingen van de slagader. Dit kan namelijk genetisch bepaald zijn, en het is belangrijk om ook de eerste graads familieleden te screenen.

ONDERZOEKEN

De aorta kan op verschillende manieren in beeld gebracht worden.

De eerste stap is met echografie. Dit is een eenvoudige, goedkope en pijnloze methode om een eerste indruk te krijgen van de vorm en eigenschappen van het bloedvat. De cardioloog kan het eerste deel van de aorta bekijken, in de borstkas. De radioloog of de vaatchirurg bekijkt het deel onder het middenrif met echografie.

Voor verder, meer doorgedreven nazicht is vaak een CT-scan of MRI-scan van de aorta nodig.

BEHANDELINGEN

Vaak dienen problemen aan de aorta gewoon opgevolgd te worden. Een lichte verbreding bijvoorbeeld houdt geen echt gevaar in, en wordt op gezette tijdstippen met beeldvorming opgevolgd.

Uiteraard dient, bij aanwezigheid van vaatwandverkalking of atheromatose, bekeken te worden welke oorzakelijke risicofactoren strikt onder controle gebracht kunnen worden: roken, cholesterol, bloeddruk, suiker, lichaamsgewicht.

Wanneer een probleem ernstig is, dient de patient vaak verwezen te worden voor operatie. Bijvoorbeeld bij een sterk verbrede aorta, met risico op scheur (ruptuur), of een reeds aanwezige scheur. Ook wanneer slagaders dermate toegeslipt zijn dat er klachten ontstaan, zal een operatie de juiste behandeling zijn.