Skip to main content

Cardioversie

Herstellen van het normaal hartritme
Een cardioversie is een behandeling om het normale hartritme te herstellen bij patiënten met hartritmestoornissen. Tijdens een cardioversie wordt een elektrische shock doorheen het hart gestuurd met behulp van een defibrillator. U wordt hiervoor kortdurend in het ziekenhuis opgenomen, omdat een korte narcose noodzakelijk is.

INDICATIE

Een cardioversie wordt uitgevoerd om ritmestoornissen waarbij het hart te snel klopt, of onregelmatig klopt, weg te nemen en het normale hartritme te herstellen.

De meest frequente aandoening waarbij een elektrische cardioversie wordt toegepast, is voorkamerfibrillatie. Daarnaast zijn er ook andere ritmestoornissen uit de voorkamer die met cardioversie worden behandeld, zoals voorkamerflutter of voorkamertachycardie.

VOORBEREIDING OP DE BEHANDELING

Opname in het ziekenhuis

U wordt de ochtend van de behandeling opgenomen in het ziekenhuis.

Medicatie

Uw thuismedicatie wordt normaal gezien voor deze behandeling niet onderbroken, tenzij uw arts dit anders met u bespreekt. Ook de ochtend van de procedure neemt u uw medicatie met een kleine hoeveelheid water. De bloedverdunners die uw arts voorschreef, dienen zeker ingenomen te worden de ochtend van het onderzoek! Soms wordt een uitzondering gemaakt voor diabetesmedicatie (tabletten of insuline). Uw arts bespreekt dit verder met u. Breng steeds uw medicatie mee naar het ziekenhuis bij een ziekenhuisopname.

Allergie

Meld bij opname in het ziekenhuis indien u allergisch of overgevoelig bent aan bepaalde medicatie of andere zaken. Vermeld daarnaast ook indien u ooit slecht gereageerd heeft op een algemene narcose.

Eten en drinken

U mag voorafgaand aan het onderzoek vanaf middernacht niet meer eten en drinken. Ochtendmedicatie wordt wel ingenomen met een kleine hoeveelheid water. Neem zeker ook uw bloedverdunnende medicatie ’s ochtends in.

Voorbereidende onderzoeken

Na aankomst in het ziekenhuis, zal een elektrocardiogram genomen worden om de aanwezigheid van de ritmestoornis te bevestigen. Soms zal er daarnaast voorafgaand aan de interventie een slokdarmechocardiografie worden uitgevoerd, om bloedklontertjes in het hart uit te sluiten. Zo dit onderzoek noodzakelijk is, zal uw arts dit met u op voorhand bespreken.

BEHANDELING

De behandeling gaat door in het hart- en vaatcentrum. Na aankomst zal een infuus geplaatst worden, dat gebruikt wordt om slaapmedicatie toe te dienen. U wordt tevens aan de hartmonitor gelegd, die uw bloeddruk, hartfrequentie en zuurstofwaarde controleert tijdens en na de behandeling.

De arts-anesthesist zal u vervolgens gedurende enkele minuten onder een lichte narcose brengen met slaapmedicatie via het infuus. De narcose heeft als doel de elektrische shock niet te voelen. Vervolgens worden er twee metalen schijven op uw borstkas geplaatst, langswaar de elektrische shock wordt toegediend door de defibrillator. Na enkele minuten wordt u opnieuw wakker.

Na het beëindigen van de behandeling wordt opnieuw een elektrocardiogram genomen, om te evalueren of de behandeling succesvol is en de ritmestoornissen verdwenen zijn. De resultaten van het onderzoek zullen aansluitend met u door de arts besproken worden. Eventuele medicatiewijzigingen worden op dat ogenblik ook aan u meegedeeld.

De totale duur van de behandeling bedraagt 5 à 10 minuten.

NAZORG

Na het onderzoek wordt u geobserveerd in de ontwaakruimte, met controle van bloeddruk en hartfrequentie. Eens u goed wakker bent, mag u terug naar de kamer. Na anderhalf uur, wanneer de anesthesie volledig is uitgewerkt, mag u opnieuw eten en drinken.

Enkele uren na de behandeling mag u het ziekenhuis verlaten. U dient alle medicatie (ritmemedicatie en bloedverdunners) correct verder in te nemen, ook als de ritmestoornis succesvol behandeld en weggenomen is. Uw arts zal nadien de duur van de medicatie inname verder met u bespreken. U mag na een algemene narcose niet zelf met de auto rijden.

RISICO'S EN COMPLICATIES

Verwikkelingen bij een elektrische cardioversie zijn zeldzaam. Volgende complicaties kunnen voorkomen:

  • Ritmestoornissen: in een zeldzaam geval kunnen tijdens de interventie andere ritmestoornissen of een trage hartslag optreden. Deze gaan meestal spontaan voorbij, of worden met medicatie behandeld.
  • Irritatie ter hoogte van de huid: dit is het gevolg van de elektrische shock. Roodheid van de huid en milde irritatie zijn mogelijk, doch verdwijnen spontaan en zijn kortdurend.

BROCHURE