Skip to main content

24-uurs bloeddrukmeting

Portometer

Wanneer u last heeft van hoge bloeddruk of hypertensie, kan uw arts adviseren om een registratie gedurende 24 uur van de bloeddruk te maken.

Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt de bloeddruk gedurende 24 uur geregistreerd in de thuissetting. Het toestel verricht overdag automatisch een meting elke 20 minuten, ’s nachts eenmaal per uur.

Een 24-uurs bloeddrukmeting is nuttig in de volgende omstandigheden:

  • Voor de diagnose van hypertensie: uw arts vermoedt dat u last heeft van hoge bloeddruk, en wenst een uitgebreide registratie voor de diagnose.
  • Voor de opvolging van uw bloeddruk onder therapie: er is recent medicatie opgestart voor hoge bloeddruk, en uw arts wenst de bloeddruk na opstart van therapie te kennen, evenals de schommelingen doorheen de dag.

U zal een afspraak krijgen om de bloeddrukmeter op te halen. De bloeddrukmeter zal door de verpleegkundige worden aangepast ter hoogte van de bovenarm. Vervolgens zal deze automatisch registraties maken gedurende de tijd dat u het toestel draagt. Bij het opblazen van de meter kan dit een lichte spanning ter hoogte van de bovenarm veroorzaken. Om die reden worden ’s nachts minder metingen verricht. U mag met het toestel al uw activiteiten uitvoeren. Contact met water is evenwel niet toegestaan.

De dag nadien brengt u het toestel terug naar het ziekenhuis. Het toestel zal worden geanalyseerd en uw arts zal de resultaten met u bespreken. Zo nodig zal, op basis van de resultaten, de medicamenteuze therapie worden bijgestuurd.

Portometer