Skip to main content

Consultatie cardiologie

Samen met u

Tijdens de (eerste) consultatie cardiologie zal uw arts het cardiaal probleem samen met u in kaart brengen.

Raadpleging

De raadpleging begint met een gesprek over uw cardiale klachten en symptomen. Vervolgens zal uw arts een dossier opmaken, en vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis, thuismedicatie, familiale aandoeningen en risicofactoren. Na het gesprek zal de arts u klinisch onderzoeken.

Tijdens de eerste consultatie zijn wij in de mogelijkheid om direct een aantal aanvullende onderzoeken uit te voeren:

Op basis van de eerste bevindingen kunnen direct een aantal conclusies worden getrokken omtrent het functioneren van uw hart in rust en tijdens inspanning, en eventuele afwijkingen.

De arts zal de resultaten van deze onderzoeken direct met u bespreken. Zo dit noodzakelijk is, zullen afspraken gemaakt worden voor aanvullende onderzoeken van het hart. Daarnaast kan met medicatie of andere behandelingen worden gestart, zo dit nodig blijkt.

De duur van de raadpleging cardiologie bedraagt ongeveer 30 tot 45 minuten.

WAT BRENGT U MEE NAAR DE CONSULTATIE?

  • Een actueel overzicht van uw medicatie.
  • Eventueel een verwijsbrief van uw huisarts.
  • Zo u dit wenst een sportieve broek voor de inspanningstest.

Consultatie