Skip to main content

CT-scan van het hart

Röntgenonderzoek

Een CT-scan van het hart is een röntgenonderzoek, waarbij er meerdere foto’s van heel fijne doorsneden van het hart gemaakt worden, die nadien door een computer gereconstrueerd worden tot een volledig beeld van het hart.

WAAROM DIT ONDERZOEK

Een CT-scan is een snelle en effectieve methode om het hart en deelstructuren van het hart beter in beeld te brengen. Het is een snel en vlot beschikbaar onderzoek. Er wordt tijdens het onderzoek een contrastmiddel toegediend, dus het is heel belangrijk om aan uw arts te melden of u een gekende allergie aan contrastmiddelen of eventuele nierproblemen heeft. Uw arts zal dit bij het inplannen van het onderzoek ook vragen.

VERLOOP VAN DIT ONDERZOEK

Het onderzoek wordt voor u ingepland op de dienst radiologie. U zal een infuus krijgen, omdat er een beetje contrastmiddel toegediend zal worden tijdens de scanner, om de bloedvaten mooi duidelijk te maken. Nadien zal u door een verpleegkundige op de scantafel geïnstalleerd worden. De scanner zelf is een korte ronde holle buis. De tafel waarop u ligt wordt in deze buis opgeschoven, tot uw borstkas midden in de buis gepositioneerd is. U kan blijven communiceren met de verpleegkundige. Gezien het maar een korte buis betreft, hebben slechts weinig mensen last van claustrofobie bij een gewone CT scan. Het nemen van de scan zelf neemt heel weinig tijd in beslag. Het is wel belangrijk dat u goed stil ligt, en ook uw adem even kan inhouden, om mooie beelden te bekomen.

VOORBEREIDING

Er zal voor u een infuus geplaatst worden door de verpleegkundige. Wanneer de scanner dient om uw kransslagaderen (coronairen) in beeld te brengen, beogen we een mooi rustige hartfrequentie van om en bij de 60 slagen per minuut. Op die manier kunnen storende bewegingen van het hart op de foto’s vermeden worden. Wanneer uw hartslag hoger is, krijgt u een lage dosis van een betablokker (medicatie) toegediend, deze zal tijdelijk uw hartslag wat verlagen. Uw arts zal bij de planning van het onderzoek nagaan of u in aanmerking komt voor een betablokker.

NAZORG

Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd. U functioneert normaal. Wanneer er een betablokker toegediend is, kunt u eventueel voelen dat de bloeddruk wat lager is. Wanneer u zich niet goed voelt na het onderzoek, dient u zeker niet met de wagen te rijden, maar normaal gezien wordt de lage dosis betablokker goed verdragen.