Skip to main content

Echografie van de hals bloedvaten

Echo duplex van de carotiden
Wat is dit onderzoek?

Bij een echografie van de hals bloedvaten (ook wel echo duplex van de carotiden genoemd) worden de slagaderen in de hals in beeld gebracht via een echo onderzoek. Een echosonde wordt tegen de huid van de hals geplaatst en zendt geluidsgolven uit. Deze reflecteren op structuren in het lichaam, en op die manier kan een beeld gevormd worden van inwendige bloedvaten. Echo-onderzoeken zijn goedkoop en veilig. Er worden geen schadelijke stralen gebruikt. Het onderzoek is ook volledig pijnloos.

Waarom dit onderzoek?

Het kan nuttig zijn de halsslagaderen in beeld te brengen om na te gaan of er tekenen van atherosclerose (aderverkalking) zijn, of om vernauwingen en verstoppingen in de halsslagaderen op te sporen. Dit kan belangrijk zijn om te beslissen of er medicatie moet opgestart worden om het cholesterolniveau in uw bloed te verlagen, of om na te gaan of er een oorzaak van bijvoorbeeld een herseninfarct kan gevonden worden.

Verloop van het onderzoek

Er zal u gevraagd worden om boven kledij die nauw om de hals sluit te verwijderen, om te voorkomen dat deze besmeurd zou worden met gel. U ligt op uw rug op de onderzoekstafel. De cardioloog zal met een echosonde de een lichte druk uitoefenen op de hals. Er zal ook gel gebruikt worden om een goede geleiding tussen de sonde en het lichaam te verzekeren. Het onderzoek duurt enkele minuten en is pijnloos.

Voorbereiding voor het onderzoek

Geen voorbereiding vereist. U hoeft niet nuchter te zijn. Er hoeft geen infuus geplaatst te worden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt enkele minuten. U kunt nadien onmiddellijk normaal functioneren. U mag onmiddellijk met de wagen rijden.

Echo halsvaten