Skip to main content

Holtermonitor

Registreert de elektrische activiteit van het hart

Een holtermonitor is een draagbaar toestel dat de elektrische activiteit van het hart registreert. Het holteronderzoek wordt gebruikt om ritmestoornissen van het hart op te sporen. Het apparaat wordt voor een periode van 24 uur of 5 dagen gedragen.

Dit toestel zal door uw arts worden geadviseerd wanneer u klachten heeft van hartkloppingen of duizeligheid, wanneer u bewustzijnsverlies heeft gehad, of wanneer er bepaalde ritmestoornissen moeten worden opgespoord.

Dit kleine, draagbare toestel wordt door de verpleegkundige met enkele elektroden aan de borstkas bevestigd, waarna u het toestel thuis draagt. U mag met dit toestel uw dagelijkse activiteiten uitvoeren en u slaapt er ook mee. Contact met water is niet toegestaan.

Naast de automatische registratie van het hartritme die het toestel maakt, kan u ook aangeven wanneer u specifieke klachten ondervindt. Op het moment van symptomen drukt u op de knop van het toestel, waarna een specifieke registratie wordt gemaakt. Op het bijgevoegde document kan u noteren op welk tijdstip u welke klachten had. Dit kan achteraf dan beoordeeld worden.

Bij het beëindigen van het onderzoek levert u het toestel in, waarna de resultaten geanalyseerd worden. Uw arts zal de resultaten verder met u bespreken.

EVENT RECORDER

Het gebeurt regelmatig dat de patiënt geen symptomen heeft tijdens het dragen van de holtermonitor. Dit kan onder meer wanneer de klachten maar sporadisch optreden, zoals enkele malen per maand.

Wanneer er tijdens het dragen van de holtermonitor geen symptomen waren en de ritmeregistratie normaal is, kan aanvullend geopteerd worden voor een event recorder. Dit is een gelijkaardig toestel dat u gedurende langere tijd (ongeveer een maand) mee naar huis krijgt. Het maakt geen permanente registratie van het hartritme, maar u dient het apparaatje op het moment van klachten tegen de borstkas te houden, om zo een registratie van het hartritme te maken. U neemt het toestel dan best ook overal mee, zodat u het steeds bij zich heeft bij het optreden van symptomen.

Nadat u het toestel hebt teruggebracht, worden de verschillende registraties op het moment van symptomen geanalyseerd. Zo er ritmestoornissen worden gedetecteerd, zal uw arts het verdere beleid met u bespreken.

Holtermonitor