Skip to main content

Implanteerbare loop recorder

Opvolging hartritme
Een implanteerbare loop recorder (ILR) is een klein toestelletje dat wordt geplaatst ter opvolging van het hartritme gedurende lange tijd (tot 3 jaar). Het toestel wordt onder lokale verdoving onder de huid geïmplanteerd.

INDICATIE

Een loop recorder kan worden geïmplanteerd ter opsporing van ritmestoornissen, zoals voorkamerfibrillatie. Dit is bijvoorbeeld aangewezen na het doormaken van een hersenberoerte waarvan de oorzaak niet gekend is.

Daarnaast wordt een loop recorder geïmplanteerd bij patiënten die herhaaldelijk het bewustzijn verliezen, zonder gekende oorzaak. Nadat de patiënt is flauw gevallen, kan via uitlezing van het toestel bekeken worden of een ritmestoornis of een zeer trage hartslag (bradycardie) aan de oorzaak lag van het bewustzijnsverlies.

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Opname in het ziekenhuis

De plaatsing van de loop recorder gebeurt via een korte opname in het dagziekenhuis.

Medicatie

Thuismedicatie mag ongewijzigd verdergezet worden voorafgaand aan het onderzoek. Ook bloedverdunners worden normaal gezien niet onderbroken voor de implantatie. Breng steeds uw medicatie mee naar het ziekenhuis bij opname.

Allergie

Meld bij opname in het ziekenhuis indien u allergisch of overgevoelig bent aan bepaalde medicatie of andere zaken: ontsmettingsmiddelen, verdovende medicatie,…

Eten en drinken

U mag voorafgaand aan het onderzoek na middernacht niet meer eten en drinken. Ochtendmedicatie mag u wel innemen met een kleine hoeveelheid water.

HET ONDERZOEK

Het onderzoek gaat door in de operatiezaal. Een infuus wordt geplaatst, om eventueel medicatie toe te dienen tijdens de plaatsing. U blijft wakker tijdens het onderzoek. U zal op de operatietafel geplaatst worden, waarna steriele doeken over het bovenlichaam worden geplaatst. De huid links naast het borstbeen wordt lokaal verdoofd, zodat de implantatie niet pijnlijk is. De implantatie zelf gebeurt via een kleine insnede (minder dan 1 cm), waarna het toestelletje onder de huid geschoven wordt. De insnede wordt vervolgens opnieuw gesloten met een hechting.

De duur van de implantatie duurt 15 minuten.

NAZORG

U mag de dag van het onderzoek opnieuw naar huis. Er wordt een proper verband geplaatst over de operatiewonde. Hiermee mag u de eerste dagen niet onder water. De hechting dient na ongeveer 7 dagen verwijderd te worden.

U zal een toestel meekrijgen, dat u thuis in de slaapkamer kan plaatsen. Dit toestel maakt ’s nachts contact met uw geïmplanteerde toestel. Zo er ritmestoornissen worden vastgesteld, zal een bericht worden doorgestuurd naar het systeem in ons ziekenhuis, zodat wij snel op de hoogte zijn en u kunnen contacteren voor het verdere beleid.

U krijgt tevens een identificatiekaart van het toestel mee. Dit houdt u best bij zich in de portefeuille.

RISICO'S EN COMPLICATIES

De risico’s tijdens implantatie van een loop recorder zijn zeer klein. Er is een kleine kans op infectie van het toestel enige tijd na de implantatie. Contacteer uw behandelende arts indien het litteken gaat ontsteken, rood verkleurt of opzwelt.

LEVEN MET EEN LOOP RECORDER

Hoe lang gaat de batterij mee?

De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 3 jaar. Nadien wordt het toestel meestal opnieuw verwijderd.

Welke invloed heeft elektrische apparatuur?

Sterke elektromagnetische velden kunnen de correcte werking en registratie van het toestel beïnvloeden. Vermijd een lang verblijf in de buurt van sterke magnetische of elektrische velden.

Welke invloed hebben beveiligingssystemen?

Controlepoortjes in luchthavens of winkels vormen normaal geen probleem. Loop vlot doorheen de poortjes en blijft niet stilstaan, teneinde de correcte werking van het toestel niet te beïnvloeden. Wanneer er een alarm zou afgaan, toon dan uw identificatiekaart van het toestel.

Mag ik beeldvormende onderzoeken ondergaan met magnetische straling?

Het ondergaan van MRI-scanners in magnetische velden is toegelaten, op voorwaarde dat het toestel langer dan 6 weken geïmplanteerd is.