Skip to main content

Isotopenonderzoek van het hart

Nucleaire geneeskunde

Een isotopenonderzoek van het hart wordt uitgevoerd op de dienst nucleaire geneeskunde.

Bij een isotopenonderzoek van het hart wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend, ook wel een speurder of “tracer” genoemd. Door te bestuderen hoe deze tracer zich verdeelt in en rond de hartspier, kan informatie bekomen worden over bepaalde ziektebeelden.

De meest frequent gebruikte nucleaire onderzoeken binnen de cardiologie zijn de cardiale SPECT, de cardiale PET en de botscan.

CARDIALE SPECT - Doorbloedingsonderzoek van de hartspier

Een cardiale SPECT of Myocard Perfusie SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) is een nucleaire ‘stress test’. Twee sets van beelden die de doorbloeding van het hart in beeld brengen, worden bekomen. Eén na ‘stress’ (waarbij maximale doorbloeding van het hart gevraagd wordt door fysieke activiteit of door medicatie) en één in rust. Door beide sets beelden te vergelijken met elkaar, wordt informatie bekomen over regio’s van verminderde doorbloeding of schade aan de hartspier.

VOORBEREIDING

Het onderzoek bestaat uit twee delen (een onderzoek tijdens stress en een onderzoek in rust), die op verschillende dagen plaatsvinden. Je krijgt dus 2 afspraken.

Je moet voor beiden delen nuchter zijn. Je mag bovendien 12 uur voor het stressonderzoek geen koffie, thee of cola drinken, of chocolade eten. Dit beïnvloedt het resultaat van het onderzoek.

Bepaalde hartmedicatie kan een invloed hebben op het onderzoek en moet onderbroken worden. Uw arts zal dit op voorhand met u bespreken.

Licht ons vooraf in als je (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Indien nodig mag er 1 familielid of begeleider meekomen. Kinderen en zwangere vrouwen zijn niet toegelaten als begeleider

VERLOOP

Voor het onderzoek

Schrijf je eerst in aan het onthaal van het ziekenhuis. Nadien meldt u zich aan op het secretariaat van de dienst nucleaire geneeskunde of op de dienst hart- en vaatziekten (als je een fietsproef moet uitvoeren).

Voor het stressonderzoek belasten we je hart door middel van een fietsproef (op de dienst hart- en vaatziekten) of medicatie (op de dienst nucleaire geneeskunde). Tijdens deze belasting spuiten we een licht radioactief product in via een ader in de arm om nadien beelden te kunnen maken. Dit product moet voor beide onderzoeken ongeveer een uur inwerken.

Het onderzoek

Je neemt liggend op de rug plaats op de cameratafel. Er worden enkele elektroden op de borstkas geplaatst om de hartactiviteit te registreren. Er worden beelden gemaakt met de camera, die langzaam rond de borstkas draait. Het maken van de beelden duurt ongeveer 20 minuten. Voor goede beeldkwaliteit is het belangrijk om goed stil te liggen.

Na het onderzoek

Na het maken van de beelden mag je de dienst verlaten. Eten en drinken is toegestaan, evenals met de auto rijden.

CARDIALE PET - Metabole activiteit in en rond het hart

Bij een cardiale PET wordt via een infuus glucose toegediend, dat gemerkt is met een nucleaire tracer. Levende hartspiercellen nemen glucose op (op voorwaarde dat de patient strikt nuchter is en de dag voor het onderzoek de juiste dieetrichtlijnen volgde). Door te bestuderen of er zones in de hartspier zijn waar er eventueel geen glucose opgenomen wordt, kunnen littekens in het hart opgespoord worden. Door te bekijken of er zones zijn waar er abnormaal veel glucose verbruikt wordt, kunnen zones van ontsteking opgespoord worden.

Voorbereiding en verloop van het onderzoek

U kan de brochure van het PET Centrum hier vinden.
Opgelet: Voor een PET-scan van het hart is het zeer belangrijk dat u daags voor het onderzoek een
strikt koolhydraat vrij dieet volgt. Wanneer u dit niet doet, zal de scanner niet de juiste informatie
opleveren. U zal deze informatie meekrijgen bij het plannen van het onderzoek.

BOTSCAN - Eiwit opstapeling in het hart: de botscan

Door het uitvoeren van een botscan met een nucleaire tracer, kan bestudeerd worden of deze tracer zich ook in de hartspier opstapelt. Dit kan passen bij bepaalde ziekten waar abnormale eiwitten zich neerzetten in de hartspier.

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. De thuismedicatie mag ongewijzigd worden verdergezet. Licht ons op voorhand in indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. Indien nodig mag er 1 familielid of begeleider meekomen. Kinderen en zwangere vrouwen zijn niet toegelaten als begeleider.

Verloop - Voor het onderzoek

Schrijf je eerst in aan het onthaal van het ziekenhuis. Nadien meldt u zich aan op het secretariaat van de dienst nucleaire geneeskunde. Je krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid licht radioactief product via een ader, meestal in de arm. Dit product moet enkele uren inwerken (je hoeft tijdens deze wachttijd niet op de dienst te blijven). Na de inspuiting is het belangrijk om 1 liter extra te drinken (wat, koffie, thee,…).

Het onderzoek

Net voor het maken van de beelden is het belangrijk om een lege blaas te hebben. Vervolgens worden de beelden gemaakt, eventueel aangevuld met detailopnames of een aanvullende CT-scan. De totale duurtijd van de scan kan tot 45 minuten bedragen. Voor goede beeldkwaliteit is het belangrijk om stil te liggen.

Na het onderzoek

Na het maken van de beelden mag je de dienst verlaten. Eten en drinken is toegestaan, evenals met de auto rijden.

BROCHURE