Skip to main content

Tilttest

Kanteltafelonderzoek

Een tilttest of kanteltafelonderzoek is een onderzoek waarbij men tracht na te gaan wat de oorzaak kan zijn van bijvoorbeeld frequent flauwvallen (syncope), duizeligheid, ijlhoofdigheid, zweetaanvallen,... De test kan deze klachten in veilige omstandigheden uitlokken. De totale duur van de test bedraagt ongeveer een uur.

ACHTERGROND

Voor een goede bloedvoorziening doorheen ons lichaam worden bloeddruk en pols door middel van impulsen vanuit het autonome zenuwstelsel voortdurend en onbewust geregeld en afgestemd op verschillende ‘stress’ situaties (een warme omgeving, langdurig rechtstaan, psychische prikkels zoals stress en angst,...). Wanneer men lang stilzit of rechtstaat, gaan in normale omstandigheden de bloedvaten in de benen uitzetten. Hierdoor vloeit er minder bloed terug naar het hart en de hersenen.

Om dit te compenseren gaat het hart wat sneller slaan en gaan de bloedvaten in de benen vernauwen. In sommige gevallen echter kunnen de bloedvaten in de benen nog meer uitzetten (i.p.v. samen te trekken). Hierdoor krijgen het hart en hersenen minder bloed waardoor er klachten ontstaan, gaande van duizeligheid tot zelfs flauwvallen. Met een tilttest wordt nagegaan of er al dan niet een normale regeling voor de bloeddruk en pols optreedt in het lichaam.

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

  • Je moet nuchter blijven (niets eten of drinken) voor het onderzoek. De ochtendmedicatie mag ingenomen worden met een kleine hoeveelheid water. Tijdens het onderzoek wordt men zelden misselijk, maar het nuchter zijn is belangrijk omdat de bloeddrukregeling voor en na de maaltijd licht verschillend is.
  • Aandacht voor diabetespatiënten: omdat je nuchter dient te zijn, moet de dosis van de medicatie eventueel verminderd worden. Bevraag dit vooraf aan je arts.
  • Omdat je lang moet rechtstaan, doe je best gemakkelijke schoenen aan.

HET ONDERZOEK

Na het overlopen van je medische gegevens en laatste klachten ga je met een ontbloot bovenlichaam (bh mag aanblijven) op een horizontale kanteltafel liggen. Aan je arm wordt een manchette voor bloeddrukmeting aangedaan en op je borst worden elektrodes aangebracht voor het ECG (elektrocardiogram of hartfilmpje).

Tijdens het onderzoek zal de bloeddruk regelmatig gecontroleerd worden en worden er ook verschillende ECG’s afgenomen. Om te voorkomen dat je bij eventueel flauwvallen jezelf zou kunnen bezeren, word je vastgemaakt met een riem over het bekken en een riem op de borst. Het licht wordt gedimd. De test start de eerst 10 minuten in horizontale, liggende houding. Hierna wordt de tafel geleidelijk rechtop geplaatst tot ± 60°. Je blijft dan voor 40 minuten in deze positie rechtop staan. Tijdens het onderzoek worden visuele stimulatie en andere communicatie vermeden. Indien je klachten ervaart tijdens de test worden er extra bloeddrukcontroles en ECG’s genomen. Uiteindelijk is het de bedoeling van deze test om vast te kunnen leggen wat er precies met je gebeurt wanneer je je klachten krijgt. Bij eventueel flauwvallen wordt de tafel onmiddellijk neergelegd. In de meeste gevallen komen patiënten direct terug bij bewustzijn. In een zeldzaam geval moet een infuus geplaatst worden om herstel van het bewustzijnsverlies te bespoedigen met eventuele vocht- of medicatietoediening.

Indien je een positieve tilttest aflegt (duizeligheid, misselijkheid, flauwvallen, bloeddrukval, te trage pols, hartritmestoornissen,…), word je nadien door een cardioloog gezien voordat je het ziekenhuis opnieuw verlaat. De meeste patiënten voelen zich na de test wat vermoeid, maar rijden met de wagen is toegestaan. Je huisarts krijgt een kopie van het onderzoeksverslag.

BROCHURE