Skip to main content

Hartrevalidatie

Herstel en behoud
Hartrevalidatie (of cardiale revalidatie) zorgt voor herstel en behoud van uw fysiek, mentaal, sociaal en professioneel functioneren na een hartprobleem.

INDICATIE

De ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen (RIZIV) hebben met de overheid een wet opgemaakt waarin beschreven staat bij welke aandoeningen de revalidatie terugbetaald wordt:

Je kunt ook een beroep doen op je hospitalisatieverzekering voor een terugbetaling.

VERLOOP

Intake

Tijdens uw ziekenhuisopname komt een van de teamleden van de hartrevalidatie bij u langs om een aanvraag voor terugbetaling van hartrevalidatie op te maken. Na ondertekening kan het ziekenfonds een tussenkomst voorzien. U legt dan ook meteen een datum vast om de ambulante revalidatie zo snel mogelijk op te starten. De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek. Afhankelijk van uw hartprobleem start de revalidatie één tot vier weken na ontslag uit het ziekenhuis.

Inspanningstest

Bij de start van de revalidatie leg je een maximale inspanningstest (link naar fietstest) af. Op basis van die fietstest maken we een oefenschema op maat. We houden daarbij rekening met uw medische voorgeschiedenis en risicofactoren.

Duur revalidatie

Na ontslag uit het ziekenhuis is er zes maanden tijd om maximaal 45 sessies af te werken. Afhankelijk van de huidige fysieke conditie en de trainingsnoodzaak kan u driemaal (maandag, woensdag, vrijdag) of tweemaal (dinsdag en donderdag) per week komen oefenen in groepen van maximum 8 personen. Een trainingssessie duurt 60 minuten. U krijgt een vast trainingsuur toegewezen dat voor u het beste past. Verwittig op voorhand bij afwezigheid. De fysieke trainingen gebeuren onder leiding van een kinesitherapeut en u oefent op uw eigen niveau.

Infosessies

We organiseren meerdere keren per jaar infosessies waarop ook uw partner uitgenodigd is. De arts, kinesitherapeut, psychologe en diëtiste geven uitleg over de aanpak van hartziekten. We voorzien ook individuele begeleiding op afspraak.

TEAM

Tijdens de revalidatie wordt u opgevolgd door ons multidisciplinair team dat bestaat uit revalidatieartsen, een psychologe, een maatschappelijk werker, een diëtiste, een hartfalenverpleegkundige en kinesitherapeuten.

Bij de psychologe kan u terecht voor één of meerdere gesprekken. Tijdens het gesprek kunnen verschillende thema's aan bod komen: het verwerkingsproces van uw hartprobleem (met eventuele angst- en/of depressieve klachten), stresshantering, relationele moeilijkheden, rookstop, motiveren tot een aangepaste levensstijl,... Zowel u als uw partner zijn welkom voor een gesprek.

De maatschappelijk werker is er voor u om informatie te geven, thuishulp te regelen, eventueel tussenkomst in de verplaatsingskosten te voorzien, uw (deeltijdse) werkhervatting te begeleiden, enzovoort. U kan met al uw vragen bij haar terecht.

Tijdens je opname ontmoet u, als dat voor u van toepassing is, de hartfalenverpleegkundige. Ze heeft een overzicht van uw medisch dossier en volgt u tijdens controles en toekomstige ziekenhuisopnames op in overleg met de artsen. Als u vragen heeft over de hartfalendiagnose, leefregels (vocht- en zoutbeperking), medicatie, defibrillator of biventriculaire pacemaker,… kan u haar telefonisch of via e-mail contacteren.

VOORDELEN

Als hartpatiënt heeft u zelf een grote invloed op het herstellen van de levenskwaliteit. Veel risicofactoren die hart- en vaatziekten in de hand werken, kan u zelf aanpakken of leren beheersen. Een team van kinesitherapeuten, diëtiste, maatschappelijk werker en psychologe werkt samen met een hartspecialist-revalidatiearts om u te helpen bij het ontwikkelen en behouden van een zo gunstig mogelijke levensstijl op fysiek en psychosociaal vlak.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat een revalidatieprogramma de kans op verwikkelingen en vroegtijdig overlijden vermindert, de fysieke conditie verbetert en de levenskwaliteit verhoogt.

WAT NA DE REVALIDATIE?

Uiteraard onderhoudt u best de fysieke conditie die u opgebouwd heeft gedurende de revalidatie door bijvoorbeeld zelf te gaan sporten in een fitnesscentrum of in een privépraktijk bij een kinesitherapeut.

Als de revalidatieperiode is afgewerkt, kun u zich aansluiten bij vzw Hartezorg. Bij deze Gentse hartpatiëntenvereniging kan u ’s avonds uw conditie verder onderhouden via training. Ze organiseren tweemaal per week trainingssessies in samenwerking met de hartrevalidatie van AZ Sint-Lucas Gent. Vraag meer informatie op het secretariaat hart- en vaatziekten of bij de hartrevalidatie.

MEER INFORMATIE

BROCHURE