Skip to main content

Elektro­fysiologisch onderzoek

EFO
Tijdens een elektrofysiologisch onderzoek (EFO) worden het elektrisch weefsel en de stroomgeleiding van het hart onderzocht. Dit diagnostisch onderzoek wordt gebruikt om de oorzaak, locatie en het mechanisme van ritmestoornissen te achterhalen. Bij het vaststellen van bepaalde ritmestoornissen, wordt aanvullend een ablatie verricht als behandeling van de ritmestoornis.

INDICATIE

De voornaamste reden om een elektrofysiologisch onderzoek uit te voeren is om de diagnose van een hartritmestoornis te stellen.

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Opname in het ziekenhuis

U wordt meestal de ochtend van het onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. Voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis wordt soms een bloedafname verricht.

Medicatie

De meeste thuismedicatie mag worden verdergezet voorafgaand aan het onderzoek. Volgende uitzonderingen kunnen van toepassing zijn:

  • Bepaalde bloedverdunners dienen soms kortdurend onderbroken te worden.
  • Sommige medicamenten voor de behandeling van ritmestoornissen dienen te worden onderbroken.

Uw arts zal op voorhand met u bespreken welke medicatie dient gestopt te worden. De overige medicatie mag u verder innemen voorafgaand aan het onderzoek, ook de ochtend van het onderzoek.

Breng steeds uw medicatie mee naar het ziekenhuis bij opname.

Allergie

Meld bij opname in het ziekenhuis indien u allergisch of overgevoelig bent aan bepaalde medicatie of andere zaken: ontsmettingsmiddelen, contraststoffen, latex handschoenen,…

Eten en drinken

U mag voorafgaand aan het onderzoek na middernacht niet meer eten en drinken. Ochtendmedicatie mag u wel innemen met een kleine hoeveelheid water.

HET ONDERZOEK

Het onderzoek gaat door in de operatiezaal op het hart- en vaatcentrum. Een infuus wordt geplaatst, om zo nodig rustgevende medicatie toe te dienen tijdens het onderzoek. U blijft wakker tijdens het onderzoek. U zal op de operatietafel geplaatst worden, waarna er steriele doeken over het lichaam worden geplaatst. Tijdens het onderzoek blijft u wakker en kan u steeds met het team communiceren.

Nadat de lies lokaal verdoofd is, zullen een aantal dunne katheters via de rechter lies in de aders worden opgeschoven tot in het hart. De katheters worden op specifieke plaatsen in het hart geplaatst onder röntgenstralen.

Via meetelektroden op de katheters kan de elektrische activiteit van het hart nauwkeurig gemeten worden. Daarnaast kunnen er via de elektroden ook pijnloze elektrische prikkels aan de hartspier worden toegediend. Zo kan de elektrische werking van het hart in kaart gebracht worden.

Wanneer ritmestoornissen kunnen worden opgewekt, kan men hartkloppingen of duizeligheid ervaren. Wanneer bepaalde ritmestoornissen worden uitgelokt, gaat men aansluitend over tot de behandeling hiervan. Dit is een ablatie.

Op het einde van het onderzoek worden de katheters en het toegangsbuisje in de lies verwijderd. De aanprikplaats in de lies wordt stevig afgeduwd, tot de punctieplaats volledig is afgesloten. Vervolgens wordt een drukverband aangebracht, dat enkele uren ter plaatse blijft.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

NAZORG

Na het onderzoek wordt u verder geobserveerd (bloeddruk, pols) en wordt de insteekplaats in de lies op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. M

eestal kan u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

RISICO'S EN COMPLICATIES

De risico’s bij een elektrofysiologisch onderzoek zijn klein. Een zwelling of bloeduitstorting ter hoogte van de punctieplaats in de lies is de meest voorkomende verwikkeling.

BROCHURE