Skip to main content

Hartkatheterisatie

Coronarografie
Een hartkatheterisatie of coronarografie is een onderzoek waarbij de kransslagaders in beeld worden gebracht. Tijdens dit onderzoek worden vernauwingen van de kransslagaders opgespoord en behandeld.
Foto: linker kransslagader (boven) en rechter kransslagader (onder)

INDICATIE

De belangrijkste redenen om een hartkatheterisatie uit te voeren zijn:

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Opname in het ziekenhuis

U wordt meestal de ochtend van het onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. Soms is opname daags voordien noodzakelijk, zoals bij patiënten met diabetes of nierproblemen, om voorbereidende medicatie toe te dienen.

Voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis wordt soms een bloedafname of röntgenfoto van de longen verricht.

Medicatie

Sommige medicatie dient te worden onderbroken voor het onderzoek:

 • Bepaalde bloedverdunners. Andere bloedverdunners worden verdergezet.
 • Medicatie voor de behandeling van diabetes mellitus.
 • Medicatie die in combinatie met contrastoffen schadelijk kan zijn voor de nieren.

Uw arts zal op voorhand met u bespreken welke medicatie dient onderbroken te worden. De overige medicatie mag u verder innemen voorafgaand aan het onderzoek, ook de ochtend van het onderzoek.

Breng steeds uw medicatie mee naar het ziekenhuis bij opname.

Allergie

Meld bij opname in het ziekenhuis indien u allergisch of overgevoelig bent aan bepaalde medicatie of andere zaken: ontsmettingsmiddelen, contraststoffen, latex handschoenen,…

Eten en drinken

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt en de inname van uw ochtendmedicatie zijn toegelaten.

HET ONDERZOEK

Het onderzoek gaat door in de operatiezaal op het hart- en vaatcentrum. U zal op de operatietafel geplaatst worden, waarna er steriele doeken over het lichaam worden geplaatst. Tijdens het onderzoek blijft u wakker en kan u steeds met het team communiceren.

De arts plaatst een klein buisje in de slagader van de lies of de pols. Voorafgaand wordt de pols of lies lokaal verdoofd, zodat u dit niet voelt. Vervolgens worden via deze toegang katheters opgeschoven via de bloedvaten tot in de kransslagaders van het hart. Eens de katheter ter plaatse is in de kransslagader, worden video-opnames gemaakt van de kransslagaders, terwijl contraststoffen worden geïnjecteerd. De video’s worden gemaakt met een röntgenbuis, die tijdens het onderzoek boven uw lichaam in verschillende posities zal worden geplaatst. De manipulaties met de katheter in het lichaam wordt u niet gewaar. De injectie van contraststoffen in het hart kan wel leiden tot een warmtegevoel in het lichaam, plotse aandrang om te urineren of een lichte druk op de borstkas. Deze symptomen zijn kortdurend en verdwijnen spontaan.

Wanneer een vernauwing wordt gezien, is soms een aanvullende drukmeting in de kransslagader noodzakelijk, waarvoor specifieke medicatie wordt toegediend. De arts zal dit tijdens het onderzoek verder met u bespreken.

Indien er een ernstige vernauwing wordt vastgesteld, wordt aansluitend overgegaan tot behandeling met implantatie van een stent. Indien er meerdere vernauwingen of een complexe vernauwing worden vastgesteld, wordt de behandeling eerst verder besproken.

Op het einde van het onderzoek worden de katheters en het toegangsbuisje opnieuw verwijderd. Rond de pols wordt vervolgens een kleine spanband aangebracht om het bloedvat af te sluiten, die tijdens de uren na het onderzoek geleidelijk zal worden gelost. In de lies wordt een drukverband aangebracht.

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer een uur. De resultaten van het onderzoek zullen in aansluiting met het onderzoek direct met u besproken worden.

NAZORG

Direct na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u verder geobserveerd (bloeddruk, pols) en wordt de insteekplaats (pols of lies) op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. Indien het onderzoek via de lies werd uitgevoerd, moet u stil in bed blijven liggen, om een nabloeding in de lies te vermijden.

Indien het onderzoek via de pols werd uitgevoerd en er geen stent werd geplaatst, mag u de dag van het onderzoek het ziekenhuis opnieuw verlaten. Indien het onderzoek via de lies werd uitgevoerd, of indien er een stent werd geplaatst, dient u een overnachting in het ziekenhuis te verblijven voor observatie. Bij geruststellende bevindingen daags nadien (aanprikplaats, bloedresultaten en elektrocardiogram) mag u het ziekenhuis opnieuw verlaten.

Na ontslag uit het ziekenhuis
 • De eerste dagen na de procedure wordt het tillen van zware voorwerpen verboden, teneinde herbloeding in de lies of pols te vermijden.
 • Na een procedure via de lies is baden of zwemmen niet toegestaan gedurende de eerste 3 dagen. Douchen is geen probleem.
 • Contacteer uw behandelend arts indien er klachten van bloeding, zwelling, pijn of infectie optreden ter hoogte van de insteekplaats in de pols of de lies.

RISICO'S EN COMPLICATIES

Een coronarografie of hartkatheterisatie is een invasief onderzoek, waarbij de kans op verwikkelingen bestaat. Globaal is de kans op het optreden van (ernstige) verwikkelingen klein tot zeer klein. De volgende verwikkelingen kunnen optreden:

 • Bloeding ter hoogte van de aanprikplaats
 • Hartinfarct
 • Beschadiging aan de bloedvaten
 • Beroerte
 • Ritmestoornissen
 • Allergische reacties op toegediende medicatie
 • Infectie

MEER INFORMATIE

BROCHURE